Instalace v Centru pivovar Děčín (dále „CPD“) byla objednána jako přestavba stávající instalace. V roce 2018 byla provedena analýza sítě. Při této analýze bylo, z havarijních závad, odhaleno disfunkční propojení serveroven a vysoké neodůvodněné zatížení páteřní optické sítě. Optická síť a její možný potenciál byly plně znehodnoceny metalicko-optickými převodníky. Byl ignorován zamýšlený projekt systému propojení stavby, bylo zjištěno většinové nedodržení plánu projektu. Dále bylo zaevidováno několik VDSL připojení internetu do objektu, dodavatel řešení nebyl schopen využít páteřní sítě, v řešení chyběla znalost základů TCP IP. Dále chybělo zálohování elektrické energie a CCTV systém byl poddimenzován dokonce řádově.

Majiteli objektu byly všechny připomínky, nedostatky i neshody předloženy s možností nápravy v časovém horizontu 1-2 let. Celá síť byla přestavěna na řešení od UNIFI, optická síť je nyní plně využívána dle svých možností, tj. 10 Gbit. Serverovny jsou zabezpečeny UPS. Připojení k internetu bylo oříškem, protože žádný s dosavadních poskytovatelů, kteří se na objektu pohybovali, nám nebyly schopni dodat připojení našich požadavků. Proto jsme se rozhodli vyřídit si všechna povolení a generálním poskytovatelem internetu jsme se stali sami, konektivita je dodávána centrálně přes optickou síť CETIN, která byla zavedena do objektu.

S ohledem na bezpečnost objektu nebudeme udávat přesné nasazené technologie a její umístění.

 

Stav před:

Stav po: