Zajistíme pro vaši společnost pomoc při havarijním stavu 24/7/365, integraci nového HW a SW do sítě, rozšíření síťových prvků, konfiguraci, migraci a správu serverů, konzultace, jak za své peníze dostat to nejlepší IT, odborné poradenství vašich interních zaměstnanců, audit IT a další. Umíme efektivně monitorovat běh systémů, zálohovat, kontrolovat a obnovovat data, vymyslet zcela mobilní řešení, nebo poradit s cloudem. Naši specialisté se nejen doplňují, ale jsou i vzájemně zastupitelní.

Co vše správa sítě zahrnuje?

  • Systémová podpora – dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, správa síťových prvků, síťových periferií a komunikačních systémů.
  • Softwarová podpora – nastavení a optimalizace síťového operačního systému, instalace softwaru a jeho update, konfigurace aplikací, zálohování, zabezpečení dat a pravidelná aktualizace antivirové ochrany
  • Vzdálená správa – okamžité řešení problémů bez nutnosti výjezdu technika, nezávislé na čase dojezdu.
  • Uživatelská podpora – preventivní péče zajišťovaná pravidelnými návštěvami technika v intervalu dohodnutém ve smlouvě.
  • Poradenská služba – konzultace problémů a návrhy řešení.Helpdesk a Hotline – webový, e-mailový a telefonický zákaznický servis.
  • Vedení dokumentace o fyzické a softwarové konfiguraci ICT.